Import towarów z Chin do Polski

Import z Chin od A do Z - dla kogo?

Usługa ta przeznaczona jest dla firm i osób , które wiedzą jaki rodzaju towaru chcą zaimportować , jednocześnie przekazując cały proces importu w nasze ręce. Dzięki temu zajmiemy się wyszukaniem najatrakcyjniejszej oferty zakupu towaru, zweryfikujemy producenta pod kątem wiarygodności oraz zajmiemy się załadunkiem oraz transportem i odprawą celną towaru. Założeniem jest jak najmniejsze zaangażowanie klienta w mozolne procedury związane z importem. Korzystając z usługi klient zyskuje święty spokój oraz zwiększa się rentowność jego importu.

Jak przebiega proces importu?

A
Przesłanie oczekiwań dotyczących towaru od klienta
Na tym etapie klient przedstawia nam oczekiwania dotyczące towaru jaki chce importować. Oczekujemy przekazania jak największej ilości informacji, ponieważ tylko dzięki temu można uzyskać dobrą ofertę na dany produkt. Nie wystarczy przekazanie informacji : koszulka T-Shirt. Koniecznie trzeba wskazać rozmiary, gramaturę materiału, nadruk, informacje o dodatkowych elementach ( np. metka, logo itp.) , sposób pakowania, ilość w opakowaniu zbiorczym itp. Fabryki są bardzo dociekliwe jeśli chodzi o „dopytywanie” przed wyceną – chcą przedstawić dobrą ofertę i potrzebują wielu detali , w których to klient jest specjalistą. Oczekujemy więc podania wyczerpujących informacji na temat produktu. Można podać też oczekiwany poziom cenowy, co pozwoli przyspieszyć proces wyszukiwania kontrahenta.
A
Wyszukanie towaru w Chinach
Usługa polegająca na wyszukaniu fabryk, które mają w asortymencie produkt oczekiwany przez klienta. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz posiadaniu sieci licznych kontaktów, jesteśmy w stanie szybko ustalić lokalizację, gdzie dany produkt jest produkowany. Ponieważ nasi pracownicy w Chinach posługują się biegle językiem chińskim lub są rodowitymi Chińczykami – łatwiej nam nawiązać pierwszy kontakt z fabryką. Ustalamy jak najwięcej informacji o fabryce – staramy się uzyskać jej referencje, zdjęcia lub filmy przedstawiające produkcję, posiadane certyfikaty itp. Dzięki odpowiedniej selekcji udaje nam się wyodrębnić liderów w swoich branżach – co wpłynie w późniejszym etapie na jakość współpracy.
Przedstawienie oferty cenowej
Na tym etapie uzyskujemy od fabryki pierwszą ofertę na przedstawione zapytanie. Będzie to cena z pewnością do negocjacji , jest to elementem kultury i tradycji krajów azjatyckich. Podczas przedstawiania oferty uzyskamy też informację w jaki sposób fabryka prowadzi rozliczenia, Może się okazać, że produkując głównie na rynek chiński będzie korzystała z usług firmy handlowej, którą może w tym wypadku być MULTI TRADE AGENCY Limited.
Przedstawienie oferty transportu.
W zależności od tego w jaki sposób fabryka w Chinach przedstawiła ofertę (EXW, FOB , CFR) – ustalamy jaki będzie koszt dostawy towaru do portów w Polsce lub Europie, oraz koszt transportu do siedziby klienta. Do przedstawienia oferty będziemy potrzebować informacji o ilości towaru jaki klient chce zamówić. Dobierzemy najlepszą ofertę w zależności od oczekiwań czasowych klienta oraz lokalizacji fabryki.
Przedstawienie kosztów cła i podatków
Na tym etapie obliczamy stawkę celną na produkowany produkt. Podajemy też stawkę podatku VAT, który należy zapłacić podczas odprawy. Producent towaru podaje nam swój kod taryfy celnej, który implementujemy do europejskiego systemu celnego. Dzięki temu możemy uniknąć niespodzianek związanych ze stawkami celnymi już w kraju docelowym. Klient na tym etapie posiada wszelkie informacje o kosztach związanych z dostarczeniem produktu do jego firmy.
Nawiązanie kontaktu z wybranymi dostawcami
Przedstawiamy zazwyczaj minimalnie 3 oferty od fabryk. Czasem jednak może się zdarzyć, że klient chce równolegle negocjować z większą ilością dostawców. Jesteśmy pod tym względem elastyczni, nadchodzi jednak czas kiedy trzeba zminimalizować liczbę fabryk z jakimi się kontaktujemy. Nawiązujemy kontakt z osobą odpowiedzialną za sprawy handlowe, staramy się utrzymać przyjazne stosunki na płaszczyźnie prywatnej, co umożliwi w późniejszym czasie sprawne dogrywanie szczegółów w fazie zamawiania towaru i negocjacji handlowych.
Organizacja próbek handlowych
Aby mieć pewność, że rozmawiamy o tym samym towarze i mamy to samo pojęcie jakości konieczne jest otrzymanie z fabryki próbek handlowych. Fabryki dzielą się na takie, które wysyłają próbki chętnie oraz takie które wręcz tego unikają. Wynika to z faktu, że importerzy w pierwszej kolejności pytają o nie, często oczekując że fabryka wyśle je nieodpłatnie pokrywając do tego koszt przesyłki. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy w którym momencie wystąpić o próbki. Często dla naszych klientów są one bezpłatne ( fabryka widzi, że rozmawia z profesjonalnym agentem) a jeśli nie, to możemy kilka próbek od różnych dostawców skonsolidować w naszym biurze i wysłać jedną przesyłką, dzięki czemu można znacznie obniżyć koszty przesyłki.
Negocjacje cenowe i jakościowe
Negocjacje cenowe i jakościowe To bardzo ważny etap w którym pośredniczymy. Jest to również moment w którym angażujemy naszych klientów. Oczekujemy akceptacji lub jej braku dla oferty cenowej oraz jakości np. otrzymanych próbek. W wypadku zbyt wysokiej zdaniem klienta ceny staramy się ją maksymalnie obniżyć , pamiętając jednocześnie, że cena ma duży wpływ na jakość np. zastosowanych surowców w produkcji – co finalnie wpłynie na jakość końcową wyrobu. Gwarantujemy zyskanie najlepszych cen przy zachowaniu oczekiwanej jakości.
Zgromadzenie wszelkich danych dotyczących rozpoczęcia produkcji
Gdy zapada decyzja o zaakceptowaniu warunków współpracy gromadzimy wszystkie dane jakie będą niezbędne do uruchomienia produkcji – zarówno od strony chińskiej jak i polskiej. Dotyczy to detali , na które nie zawsze zwracają uwagę importerzy, a które są istotne ze względu na koszty lub przepisy prawa – np. odpowiednie oznakowanie wyrobów.
Przygotowanie kontraktu i zamówienia do fabryki
Po otrzymaniu ostatecznych ilości zamówionego towaru od klienta przygotowujemy kontrakt handlowy oraz zamówienie do fabryki; dopilnowujemy by był on podpisany przez osobę decyzyjną w tym zakresie. Po akceptacji strony chińskiej otrzymujemy i przesyłamy do klienta fakturę proforma, która jest podstawą dokonania przedpłaty.
Nadzór nad płatnościami
Wysłanie pieniędzy do kontrahenta w Chinach to często krok przełomowy dla początkujących importerów. Do tej pory można było uniknąć kosztów, ale teraz już trzeba podjąć ostateczną decyzję dotyczącą finalizacji transakcji. Po wpłaceniu zaliczki na ogół nie ma już możliwości zmian i modyfikacji zamówienia, choć często udaje się to nam zrobić dla naszych klientów. Jako spółka zarejestrowana w Hongkongu posiadamy konto bankowe umożliwiające bezpieczne przyjmowanie pieniędzy z Europy oraz ich przesyłanie w dowolnej walucie ( również w RMB) do kontrahentów w Chinach. Czasem ze względów podatkowych firmy podają inne konto niż firmowe. Potrafimy szybko zweryfikować czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i czy nie narazi to importera na odpowiedzialność karno-skarbową.
Nadzorowanie procesu produkcji pod kątem realizacji ustaleń jakościowych oraz czasowych
Po otrzymaniu zaliczki przez fabrykę nadzorujemy by wszystko było realizowane tak jak ustalono. Dotyczy to również czasu produkcji, który często jest w Chinach wydłużany ze względu na np. niespodziewany brak prądu ( częste zjawisko) , święta czy decyzje lokalnych władz o wstrzymaniu produkcji. W takich sytuacjach staramy się szybko reagować by ustalić stan faktyczny opóźnienia oraz bezzwłocznie informujemy o tym klienta, by mógł w odpowiedni sposób dostosować swój harmonogram dostaw.
Kontrola jakości na etapie produkcji
Jeszcze w czasie trwania produkcji możemy do fabryki wysłać doświadczonego kontrolera, który jest w stanie zweryfikować czy odbywa się Ona zgodnie z naszymi ustaleniami. Jest wtedy szansa na wczesnym etapie wyeliminować wszelkie niezgodności. Dzięki temu fabryka zwraca większą uwagę na jakość swojej pracy co przekłada się na czas produkcji i jakość finalnego wyrobu, a klient ma pewność, że otrzyma towar o jakości zatwierdzonej w kontrakcie.
Kontrola jakości po zakończeniu produkcji
To najczęściej wybierana usługa przez naszych klientów. Po zakończeniu produkcji a często zanim nastąpi pakowanie – nasz przedstawiciel udaje się na magazyn i sprawdza wyrywkowo jakość wykonanych produktów. W wypadku niezgodności klient ma możliwość zażądać od fabryki naprawienia produktu zgodnie z podpisanym kontraktem lub np. obniżenia ceny jeśli jest w stanie zaakceptować niezgodność. Kontrola obejmuje też sprawdzenie ilości opakowań zbiorczych i ich zgodność z wyprodukowaną ilością zamówionego towaru.
Organizacja transportu i odpraw celnych po stronie Chińskiej
W zależności od warunków handlowych transakcji organizujemy transport towarów do portu wysyłkowego oraz odprawę celną w Chinach. Korzystamy tylko ze sprawdzonych agencji, dzięki czemu mamy pewność najwyższej jakości świadczonych usług oraz rzetelnego przepływu informacji.
Kontrola ilościowa podczas załadunku
Podczas ładowania towaru na kontener nasz przedstawiciel może być obecny w magazynie i osobiście liczyć oraz wyrywkowo sprawdzać ładowany towar. Dzięki temu nie będzie niezgodności pomiędzy towarem załadowanym w rzeczywistości a tym zafakturowanym.
Nadzór nad transportem towaru do EU
Niezależnie od tego jaką formę transportu wybrał klient ( statek, pociąg, samolot) organizujemy i nadzorujemy wszelkie formalności związane z transportem. Podczas bookingu klient otrzymuje od nas informację o szacowanym czasie dotarcia towaru do portu docelowego (tzw. ETA). W większości przypadków istnieje też możliwość samodzielnego śledzenia przesyłki za pomocą stron internetowych przewoźników.
Organizacja odprawy celnej w Polsce lub innym kraju EU 
Korzystamy tylko ze sprawdzonych agencji celnych. Gromadzimy w imieniu klienta wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odprawy celnej. Pośredniczymy w udzielaniu wyjaśnień agentom celnym i organom służby celnej w taki sposób by maksymalnie przyspieszyć proces odprawy. Pomagamy też poprzez doradztwo w wyborze trybu odprawy oraz ogólnych rozliczeń podatkowych.
Organizacja transportu do siedziby klienta
Kiedy towar jest odprawiony celnie bezzwłocznie ( a w większości wypadków już wcześniej) organizujemy transport lądowy do miejsca docelowego wskazanego przez klienta. Współpracujemy z wykwalifikowanymi przewoźnikami, dzięki czemu na tym końcowym etapie importu Państwa towar jest bezpiecznie transportowany do miejsca przeznaczenia.
Z
Pomoc w reklamacjach do fabryki
Po otrzymaniu towaru czasem zdarza się, że nie zgadza się ilość lub kwota rozliczeń pomiędzy stronami. Pomagamy wtedy również podczas kontaktu z fabryką z sukcesem egzekwując należne świadczenia, pamiętając jednak przy tym że celem nadrzędnym jest zbudowanie długotrwałych relacji handlowych pomiędzy firmami polską i chińską. Czasem warto pomóc Chińczykom wyjść z całej sytuacji „z twarzą” – co nie będzie dużym kosztem a pozwoli uzyskać lepsze rezultaty w przyszłości. Długofalowa współpraca z chińskim dostawcą jest najlepsza, gdy mamy na uwadze interesy obu stron.
Z

To nasza najpopularniejsza usługa. Jest kompleksowa i nie wymaga dużego zaangażowania z Twojej strony. Gdybyś potrzebował dodatkowych informacji  skontaktuj się z nami  lub zapoznaj się z naszymi odrębnymi usługami składającymi się na ofertę importu od A do Z takich jak: wyszukiwanie towaru w Chinach, kontrola jakości czy transport.